Vibrationer

Aktiv utbildning

Sammanfattning

Teori: Webben
Intyg: Efter godkänt prov får du ett digitalt utbildningsbevis.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB

Målgrupp
Alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon.

Utbildningsinnehåll

Vad riskerna i samband med
vibrationsexponering kan innebära
Hur riskerna minimeras
Tekniska hjälpmedel
Effekten av att minska vibrationsnivån
Säkra arbetsrutiner för att minimera
exponeringen för vibrationer
Underlag till riskbedömning
Den här utbildningen ger dig rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vibrationer – Vad säger lagen?
Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.