Teleskoplastare C7

Aktiv utbildning

Sammanfattning

Utbildning teleskoptruck

-Ingår EJ i våra licenspaket!

 

Truckutbildning Kategori C7 Teleskoptruck

Denna webbutbildning ingår EJ våra licenspaket 15 pack och 50 pack.

Detta är en utbildning för industriellt bruk där ni hanterar truck & gods med gafflar på hårt fast underlag. Efter avklarad kurs så erhåller ni ett utbildningsintyg.

Allmänt för arbetsgivare Arbetsmiljölagen Kap.3 3§ Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå risker i arbetet.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 7§ Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarens kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

I kommentarerna påpekas: Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att kunskaperna hela tiden hålls aktuella.

 

För att få använda truck kat.C7 på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper samt körtillstånd från arbetsledningen.

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för arbetsuppgiften.

Denna truckkurs följer truckläroplanen TLP10 och är framtagen av certifierade och erfarna instruktörer.

 

Telekoptruckutbildning i Göteborg

Vi håller löpande minst en utbildning i månaden på Mylift depå i Göteborg.

kontakta oss för planerade datum.

 

Teleskoptruckutbildning på er arbetsplats

Kontakta oss för offert med ert behov i fokus.

 

Kursinnehåll

  • Maskintyper&Tillsatsaggregat
  • Konstruktion
  • Maskintypens stabilitet
  • Arbete i olika miljöer
  • Daglig tillsyn
  • Ansvar & Lagar
  • Praktik med körprover

 

Teori: Lärarledd
Praktik: Krav
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna i form av plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav:  18år, helst B-körkort eller minst AM-kort. God förståelse i svenska språket.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.