Härdplast

Aktiv utbildning

Sammanfattning

Teori: Webben
Intyg: Efter godkänt prov får du ett digitalt utbildningsbevis.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB

Målgrupp
Personer som leder eller arbetar med
allergiframkallande kemiska produkter.

Utbildningsinnehåll

Korrekt hantering av härdplaster
Skillnad mellan härdplast och
termoplast
Upptagningsvägar
Olika typer av medicinska kontroller
När och hur riskbedömning ska utföras
Förebyggande åtgärder
Vår härdplastutbildning ger dig rätt kunskap för att förhindra och minimera riskerna med att arbeta med kemiska produkter. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter
avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Härdplast – Vad säger lagen?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2014:43) ska alla som leder eller
aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter ha utbildning om riskerna som detta medför och hur dessa förhindras.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.