• 031-788 23 40
  • Analysvägen 7F
  • 43533 Mölnlycke

Fallskyddsutbildning tjeckiska

Fallskyddsutbildning på tjeckiska

Denna webbutbildning ingår i våra licenspaket 15 pack och 50 pack.


Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. I Fallskyddskursen lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete. Enligt lagen ska arbetsgivaren instruera och ge övning till sin personal som ska arbeta över två meter där det inte finns skyddsräcken. Denna utbildning säkerställer att ni har den kunskap som krävs för ett säkert arbete med personligt fallskydd. Att utbildning är på modersmål är enligt Ausab en förutsättning, därför har vi tagit fram denna fallskyddsutbildning på tjeckiska.

Ausabs utbildning följer alla riktlinjer som behövs enligt lagen.

 

Beskrivning
1. Beställ din fallskyddsutbildning via mail på Info@ausab.se
2. Gör utbildningen på smartphone, surfplatta eller dator
3. Utbildningsbevis på direkten

 

Uppgifter vi behöver för att kunna behandla er beställning:

Personnummer

För och efternamn

Personlig e-mail

Mobilnummer

Utbildningstyp (fallskyddsutbildning på tjeckiska)

Faktureringsinfo

 

Fallskyddsutbildning – Vad säger lagen?


Enligt AFS 1999:3 57-58 § skall risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas.
AFS 2006:6 3 § beskriver att arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas. AFS 2006:6 15 § förtydligar att en personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.
AFS 2001:3 4 § klargör att arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.
Arbetsgivaren skall enligt AFS 2001:3 10 § på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Teori: Webben
Praktik: Tillval
Intyg: Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till kursdeltagarna, elektroniskt och plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i polska språket.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.