Buller

Aktiv utbildning

Sammanfattning

Teori: Webben
Intyg: Efter godkänt prov får du ett digitalt utbildningsbevis.
Förkunskaper/grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB

Målgrupp
Alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende
hörselskaderisk.

Utbildningsinnehåll

Vad riskerna i samband med
bullerexponering kan innebära
Minimera riskerna till följd av buller
Korrekt användning av hörselskydd
Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar
Säkra arbetsrutiner för att minimera
exponeringen för buller
Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Buller – Vad säger lagen?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om
bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.