Arbete på väg

Aktiv utbildning

Sammanfattning

Arbete på väg nivå två, webbutbildning.

 

Arbete på väg nivå 2

Vi erbjuder webbutbildning i Arbete på väg nivå 2. Det övergripande målet med utbildningen är att deltagaren skall förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten, samt hur man ska utrusta och utmärka sitt eget fordon. Vidare skall man ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö. Utbildningen riktar sig till de som arbetar enligt TRVK Apv och är:  

  • Fordonsförare och maskinförare av mobila arbetsmaskiner.
  • De som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen.
  • Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B.

Denna webbutbildning ingår i våra licenspaket 15 pack och 50 pack.

Bakgrund - Trafikverkets kompetenskrav

Trafikverket ställde fr.o.m. 2012-01-01 krav på att de som utför vägarbete i Trafikverkets uppdrag skall ha rätt kompetens. Beslutet innebar att kravet på vissa utpekade utbildningar slopades. Beslutet grundade sig på bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160), att det är arbetsgivarens ansvar att personalen har rätt kompetens.

 

På trafikverkets hemsida kan man bland annat läsa följande om kompetens:

//…Det är du och arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som behövs för att du ska uppnå rätt kompetens för det arbete som ska utföras. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om du har tillräcklig kompetens för det arbete du utför. Kompetensen ska kunna verifieras med ett intyg utfärdat av arbetsgivaren eller genom certifiering enligt kontraktskrav med Trafikverket…//

För mer information se: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/Kompetens-for-arbete-pa-vag/ 

Uppdatering: 2015-09-30

 

Intyg efter slutförd utbildning

Efter genomförd utbildning och godkänt kunskapsprov erhåller du ett intyg via mail och ett utbildningskort via post. Dessa intygar att du tillgodogjort dig kunskapen inom de kompetensområden som omfattar kompetenskravet för Arbete på väg nivå 2.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.